O projektu Pohyb "1P"

 

Vážení rodiče a vychovatelé předškolních dětí!

 

Příchod dítěte do základní školy znamená zlomovou změnu ve způsobu jeho života. Biologický rozvoj mladého organismu však probíhá nadále plynule. Pro zajištění zdravého růstu je nutné zachovat dostatek pohybu, který by měl mít zábavnou, pro dítě poutavou, formu.

 

Pokud rodiče mají zájem o zdravý vývoj i rozvoj pohybových předpokladů, je třeba, aby se budování základů sportovních aktivit věnovalo dítě pravidelně.

 

Ne všechny děti mají soutěžní ambice, proto je pro ně vhodné třeba cvičení rodičů s dětmi.

 

Spolu s pravidelnou všeobecnou pohybovou průpravou se může postupně u dítěte projevit zájem o určitý druh sportu později.

 

Věk kolem 5 let je obecně vhodnou dobou pro všestrannou přípravu směřující k dosažení vrcholné úrovně dovedností v konkrétním druhu sportu.

 

Proto Nadace sportující mládež připravila pro všechny děti předškolního věku soubor testů, které jsou zaměřeny především na obratnost a pečlivost individuálního provedení. Na rozdíl od jiných výběrových akcí, které jsou zaměřeny především na zjišťování rychlostních předpokladů nebo mají formu skupinové soutěže.

 

Ve vazbě na iniciaci rozvoje pohybových sportovních aktivit chceme upozornit na možný významný limit pro další zdravý vývoj dítěte. Tím je individuálně vhodné, rovnoměrné držení těla. Včasné zjištění vadného držení těla a jeho náprava vhodným cvičením omezí nebo dokonce odstraní potíže spojené především s páteří.