V roce 2015 se projekt Pohyb 1P uskutečnil na více než 20 školkách

20.12.2015

V roce 2015 navštívily týmy projektu Pohyb 1P více než 20 mateřských škol. Kromě řady školek, kde se projekt koná opakovaně již řadu let, se podařilo rozpohybovat předškoláky i v MŠ, kam Pohyb 1P zavítal poprvé.
V roce 2015 se projekt Pohyb 1P uskutečnil na více než 20 školkách

Snahou Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, je, aby zjišťování pohybových dovedností probíhalo na všech školkách v Plzni. O důležitosti každoročního opakování projektu je přesvědčena i ředitelka 63. MŠ v Plzni Alena Držalová. Podle ní školka díky projektu Pohyb 1P vidí, zda její vzdělávací nabídka včetně pohybových aktivit dětem stačí.

 

„Testování předškoláků není výběr pro vrcholový sport nebo hledání talentovaných sportovců. Je to snaha udržet a zvýšit pohybové dovednosti a dostat děti do pohybové dostatečnosti. Je to služba pro rodiče, je to nasměrování a doporučení, protože rodiče často, dokud nedostanou nějakou pobídku, se po tom ani moc nepídí," doplňuje František Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.