V listopadu proběhly další čtyři akce projektu Pohyb 1P

04.12.2014

I v průběhu listopadu pokračovaly akce projektu Pohyb 1P, který pro předškoláky v mateřských školkách připravuje Nadace sportující mládeže. Do cvičení se zvířátky se zapojily děti v Mateřské školce v Tachově a třech školkách v Plzni.
V listopadu proběhly další čtyři akce projektu Pohyb 1P

Po čtyřech MŠ, kde testování proběhlo v říjnu, se tým Pohyb 1P v listopadu vydal do 63. MŠ v Plzni (testovalo se ve dvou dnech na pracovišti v ulici Karla Steinera a na pracovišti v Lábkově ulici), do 51. MŠ v Plzni na Slovanech a do MŠ Prokopa Velikého v Tachově. Tyto akce se mohly uskutečnit především díky podpoře Nadace ČEZ, která na realizaci akcí věnovala částku ve výši 50 186 Kč.

 

„Stále stoupající podíl dětí s nadváhou a obezitou v dětské populaci je alarmující. Je potřeba, aby rodiče dbali na zajištění pravidelných sportovních aktivit svých dětí. Školní výuka to, bohužel, v současném rozsahu zajistit nedokáže,“vysvětluje předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka důvody, které Nadaci sportující vedly k vytvoření tohoto unikátního projektu, na jehož vytvoření se spolupodíleli odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni.

 

„S přechodem na základní školu se výrazným způsobem mění pravidelný denní režim dětí. Období před vstupem na základní školu, na které se Pohyb 1P u dětí cíleně zaměřuje, proto není zvoleno náhodou. Včasná osvěta směřovaná k rodičům prostřednictvím objektivních hodnot získaných při testování doplněná o informace týkající se nebezpečí nevhodných stravovacích návyků a pohybové prevence může sehrát nemalou roli ve snaze ovlivnit negativní trendy ve zdravotním vývoji dětské populace,“ doplňuje František Berka.

 

Součástí výsledkového a informačního setu, který rodiče obdrží ještě v den konání akce, je také nabídka pohybových aktivit pro děti v okolí jejich bydliště. Základní principy projektu Pohyb 1P naleznete ve stručném přehledu pod článkem.

 

Projekt Pohyb 1P Nadace sportující mládeže realizuje již sedmým rokem. Za tu dobu se akce projektu kromě Plzně a dalších měst a obcí v Plzeňském kraji uskutečnily např. také v Brně, Českých Budějovicích nebo Jaroměři.

 

 

Základní principy Pohyb 1P

 

  • Iniciace zájmu dětí o dostatečně intenzivní pohyb a sport prostřednictvím rodičů.
  • Pohybově preventivní charakter usilující o podporu ze zdravotnického prostředí
  • Snaha o zapojení a podporu ze samosprávných (krajských) orgánů.
  • Orientační informace pro rodiče spojená s osvětou a nabídkou pohybových (sportovních) aktivit v místě konání akce.
  • Desky s výsledky každého dítě předávané hned po skončení pohybového zjištění lze použít na prezentaci sponzorů i aktivit samosprávy (krajské správy).
  • Pro děti je akce motivací k pohybovým aktivitám samostatným, ale i s rodiči, prarodiči.
  • Formou vyhodnoceného dotazníku pro jednoho z rodičů upozornění na důležitou roli rodičů v oblasti zdravotní prevence (využití preventivních programů zdravotních pojišťoven) jak svých dětí, tak sebe sama.