Pohyb 1P: Poslední zastávkou před prázdninami byly Nezvěstice

02.07.2012

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 uspořádal tým Pohyb "1P" poslední předprázdninové zjišťování pohybových dovedností dětí. Akci tentokrát hostila mateřská školka v Nezvěsticích.
Pohyb 1P: Poslední zastávkou před prázdninami byly Nezvěstice

 

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 uspořádal tým Pohyb "1P" poslední předprázdninové zjišťování pohybových dovedností dětí. Akci tentokrát hostila mateřská školka v Nezvěsticích.
Akci osobně navštívil i člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., který se na místě seznámil s tím, jak zjišťování pohybových dovedností dětí Pohyb "1P" probíhá. Předškoláci si jako obvykle vyzkoušeli svoje pohybové dovednosti, obratnost, motorické schopnosti a koordinaci. Domů si kromě pamětního diplomu odnesly set s informacemi o dosažených výsledcích a dalšími informačními materiály pro rodiče. Jako dárek dostaly láhev pitím.
Akci připravila Nadace sportující mládeže za podpory Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, Plzeňského kraje a ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pohyb a zdraví, která je realizátorem akce. Partnerům patří poděkování stejně jako Mateřské školce v Nezvěsticích, v níž se akce uskutečnila.