Další školkou z MO Plzeň 2 zapojeou do projektu Pohyb 1P je 5. MŠ

12.11.2013

V úterý 12. listopadu 2013 proběhlo v 5. MŠ v Plzni na Slovanech premiérově zjišťování pohybových dovedností dětí v předškolním věku.
Další školkou z MO Plzeň 2 zapojeou do projektu Pohyb 1P je 5. MŠ

Děti z 5. MŠ se tak přidaly ke stovkám dětí z městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 3, které se do projektu zapojily již v předcházejících letech, ale také ke svým kamarádům z další mateřské školky na Slovanech (51. MŠ), kde akce proběhla první listopadový den.

 

Na děti jako drobná pozornost čekala láhev s pitím, po akci samozřejmě dostaly krásný pamětní list. Rodiče po vyhodnocení testů obdrželi ucelené informace o výsledku jejich dítěte doplněné o nabídku sportovních aktivit v okolí jejich bydliště.

 

Akci připravila Nadace sportující mládeže za podpory Plzeňského kraje, MO Plzeň 2 - Slovany a města Plzně. Realizaci akce zajišťovala obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví. Partnerům akce patří poděkování stejně jako 5. MŠ, která celou akci hostila. Budeme rádi, když se při této příležitosti budeme setkávat i v dalších letech.