78. MŠ hostila projekt Pohyb 1P

27.11.2013

Další školkou, kam v rámci prvního plzeňského obvodu zavítal tým Pohyb 1P, byla 78. MŠ v Plzni. Pro tuto školku se v žádném případě nejednalo o premiéru, zjišťování pohybových dovedností se zde konalo již opakovaně.
78. MŠ hostila projekt Pohyb 1P

Stejně jako v ostatních školkách si i zde několik desítek dětí zábavnou formou vyzkoušelo testy připravené ve spolupráci s odborníky se Západočeské univerzity v Plzni, které jsou uzpůsobené pro věkovou úroveň pětiletých dětí. Školka obdržela drobné dárky včetně reflexních vestiček, které mohou děti nosit při vycházkách ven. Samotní předškoláci si kromě hezkých vzpomínek odnesli také krásný pamětní list se svým jménem a láhev s pitím.

 

Na rodiče pak jako obvykle čekaly desky s vyhodnocením jejich ratolestí, informace o možnostech pohybových aktivit v blízkosti jejich bydliště a další prezentačními materiály.

 

Akci připravila Nadace sportující mládeže za podpory Plzeňského kraje, MO Plzeň 1 a města Plzně. Realizaci akce zajišťovala obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví. Partnerům akce patří poděkování stejně jako 87. MŠ, která celou akci hostila.